مقالات جديد
مجلات معتبر لاتین در حوزه مالی (ISI) و نکات کلیدی آن
آشنایی با هیات داوری و دبیرخانه آن
گزارشهاي پژوهشي جديد
ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه از طریق تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار
صندوق ثروت ملی در ایران و جهان
سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری اوراق بهادار در تأمین مالی ساختاریافته

کتابهاي منتشره مالي
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
This script was generated by JavaScript Image Slider Platinum from usingit.com!
بولتن هاي سازمان بورس
     
اخبار و تازه ها
 
اوراق منفعت

صورتجلسه کمیته فقهی در خصوص اوراق منفعت روی سایت قرار گرفته است. به بخش مصوبات کمیته فقهی مراجعه بفرمائید...
 
1392/09/24 
1392/09/13  دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت، دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (با افزودن ضوابط معاملات واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF))، و الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس
1392/09/10  ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه از طریق تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار
1392/08/29  دستورالعمل اجرايي معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
1392/08/29  صندوق ثروت ملی در ایران و جهان

جهت استفاده از امکـانات سيستم از Internet Explorer استفاده نماييد.
بهتـرين حالت نمايش صفحات 768 * 1024 مي باشد.

 
قوانين و مقررات جديد
1392/09/02   دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت (مصوب)
1392/04/04   {نمونۀ} اساسنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری -قابل معامله (مصوب)
مطالعات مالي اسلامي جديد
Certificates of Housing Loans Priority and Riba
Iranian Islamic Capital Market: Splendor of the Past; Prosperity of the Future